Bütçe ve İstatistiki Tahminleme çözümü Performa Bütçe, sahip olduğu esnek kullanım özellikleri ile işletmelerin kendi yapılarına en uygun bütçe mimarisini oluşturmalarını sağlar. Hazırlanan bütçe mimarisi bütçe dönemi içerisinde revizyonlar halinde geliştirilebilir, mimari değiştirilmeden hedefler yeni hedeflerle güncellenebilir ya da yeni bir bütçe mimarisine geçilebilir.

Kullanışlı

Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO 3 ürünleri ile entegre çalışmakta; bütçe gerçekleşmeleri Performa Bütçe modüllerinden otomatik olarak okunabildiği gibi manuel olarak da girilebilmektedir. Bir şirketin farklı operasyonlarını içeren bütçeler hazırlanabilir.

Esnek

Gelişmiş istatistiki tahminleme teknikleri kullanılarak geçmiş dönemlerdeki gerçekleşmelerden önümüzdeki dönemin bütçe hedef değerleri oluşturulabilir. Esnek finansal dönemler tanımlanabilir, birden fazla seneyi kapsayan dönemlerde proje bazlı bütçeler hazırlanabilir.

Hızlı

Bir genel bütçe mimarisi altında toplanan bütçe bileşenlerine esnek olarak parametreler tanımlanabilir, bu parametreler kullanılarak örneğin iyimser ve kötümser değerleri içeren farklı bütçe senaryoları oluşturulabilir. Bütçe hedef girişlerinde giriş işlemlerini hızlandırmak için Hedef Dağıtım Anahtarları kullanılabilir.

Akıcı

Bütçe mimarisi hiyerarşik olarak görüntülenebilir, görsellik esnek şekilde değiştirilebilir. Bir bütçe alt bütçelerin matematiksel fonksiyonlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturulabilir. Pivot tablolar, gelişmiş grafikler ve standart raporlar ile bütçe analizleri kolayca gerçekleştirilebilir. Bir bütçe, genel bütçe mimarisi içerisinde birden fazla noktaya “yansıtılarak” kullanılabilir. Bütçe hedef ve gerçekleşme değerleri farklı zamanda gerçekleşen nakit akışı dikkate alınarak nakit akış planına çevrilebilir.